TERMENI SI CONDITII

Versiunea din data de 01.06.2019

Pentru a putea vinde Produse pe Platforma ecomod este necesar sa accepti Termenii si Conditiile.

Anexa Termeni si Conditii, Anexa Conditii Comerciale si Anexa Indicatori de Performanta fac parte integranta din prezentele Termeni si Conditii. Orice referire la Termeni si Conditii va include prezentele Termeni si Conditii, Anexa Termeni si Conditii, Planuri Tarifare, Anexa Indicatori de Performanta.

Termenii si Conditiile (inclusiv anexele sale) reglementeaza raporturile contractuale dintre ecomod si Seller cu privire la serviciile de agentie pe care ecomod le presteaza pentru Seller, in schimbul Comisionului, prin acordarea posibilitatii Sellerului de a vinde Produsele prin intermediul Platformei ecomod catre Clienti, prin prezentarea Produselor pe Platforma ecomod, incasarea sumelor aferente Produselor si transferul acestora catre Seller, precum si prin acordarea catre Clienti a accesului la Produse, in conformitate cu Termenii si Conditiile.

1. DEFINITII SI TERMENIecomod – Dropshipping B2B SRL , persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Calea Sever Bocu 2, Galeria1/P59, Timisoara, Timis, cod 300278, avand numar de ordine in Registrul Comertului J35/2052/29.05.2017, cod unic de inregistrare fiscala RO37659990

Seller – persoana juridica sau orice entitate juridica, care isi prezinta Produsele pe Platforma ecomod in vederea vanzarii acestora catre Clienti;

Card Cadou ecomod – cupon cu valoare vandut/emis de ecomod sub forma de cupon razuibil sau cupon electronic si care poate fi cumparat de pe Platforma ecomod sau obtinut in campaniile de marketing desfasurate de ecomod si care poate fi folosit pentru achizitionarea produselor comercializate prin intermediul acestei platforme, in conditiile si cu restrictiile comunicate de ecomod prin intermediul Platformei ecomod;

Cifra de afaceri – toate sumele aferente Comenzilor finalizate, fara TVA sau alte taxe impuse de Reglementari si orice alte sume care ar fi trebuit sa fie incasate conform Reglementarilor de catre Seller, in orice fel, pentru Produsele vandute prin intermediul Platformei ecomod, aşa cum aceasta cifra de afaceri a fost atestata in Desfasuratorul de Plati;

Client – utilizatorul Platformei ecomod care a lansat o Comanda pentru achizitionarea Produselor prezentate si comercializate de catre Seller prin intermediul Platformei ecomod;

Comanda – cererea de Produse adresata/plasata de catre Client prin intermediul modalitatilor de colectare a cererilor Clientilor puse la dispozitie de catre ecomod;

Comanda eligibila – Comanda finalizata pentru care suma incasarilor de la Client si a restituirilor catre Client inregistrate in Platforma Marketplace, trebuie sa fie egala sau mai mica cu valoarea (cu TVA) a Produselor aferente Comenzii finalizate minus valoarea Cardurilor Cadou aplicate;

Comenzi finalizate – Comenzile pentru care Sellerul a emis catre Client un document fiscal (factura/ decont etc);

Comision – suma datorata de catre Seller si care revine ecomod ca pret al serviciilor de agentie puse la dispozitia Sellerului de catre ecomod, calculata in baza Cifrei de afaceri, conform Termenilor si Conditiilor;

Data Platii – data la care ecomod va transfera in contul Sellerului sumele specificate in Desfasuratorul de Plati aferent . perioadei de r eferinta si emis in conditiile specificate in Termeni si Conditii;

Deturnarea Comenzilor si/sau a Clientilor – orice actiune/inactiune a Sellerului prin care acesta determina/incearca sa determine Clientul sa finalizeze Comanda si implicit sa cumpere Produsul(le), acum sau in viitor, printr-o alta metoda decat prin intermediul Platformei ecomod, daca aceasta din urma metoda a fost cea initial accesata de catre Client. Nu va fi considerata Deturnare a Comenzilor si/sau Clientilor situatia in care Clientul, ulterior finalizarii unei Comenzi prin intermediul Platformei ecomod, decide sa plaseze o alta comanda direct la Seller, fara ca plasarea noii comenzi sa fi fost determinata de o actiune a Sellerului;

Moneda nationala – moneda tarii in care vor fi comercializate Produsele;

Ore Lucratoare – intervalul orar al Sellerului afisat pe Platforma ecomod ca reprezentand orarul de functionare al acestuia;

Perioada de Referinta – intervalul de timp care va fi avut in vedere la selectia Comenzilor eligibile pentru plata si incasare Comision astfel cum este stabilita in Anexa Termeni si Conditii;

Platforma ecomod – aplicatie software pentru comert electronic (on-line) prin intermediul careia ecomod asigura Sellerului posibilitatea de a-si prezenta Produsele in vederea comercializarii si prin care asigura accesul Clientilor la o serie de produse si/sau servicii proprii sau apartinand altor comercianti si care cuprinde site-urile www.ecomod.ro, respectiv extensiile si aplicatiile lor mobile;

Produse – produsele ofertate si comercializate de catre Seller prin intermediul Platformei ecomod;

Desfasurator de Plati – desfasuratorul emis de catre ecomod care precizeaza Comenzile finalizate in Perioada de Referinta, Comisionul aferent acestora si valoarea Cardurilor Cadou utilizate si in baza caruia se va efectua plata Comisionului;

Reglementari – orice lege, decizie, hotatarare, ordonanta, cod, decret, regula, reglementare sau cerinta emisa, pusa in aplicare, adoptata, promulgata, implementata sau altfel adoptata de catre sau sub autoritatea oricarui organism guvernamental, sau de catre orice alt organism de reglementare din tara in care vor fi comercializate Produsele si/sau Uniunea Europeana;

Termeni si Conditii – Termenii si Conditiile, precum si anexele si eventualele acte aditionale, care reglementeaza raporturile contractuale dintre ecomod si Seller cu privire la serviciile de agentie pe care ecomod le presteaza pentru Seller, in schimbul Comisionului, prin acordarea catre Clienti a accesului la Produsele Sellerului, prin prezentarea Produselor acestuia pe Platforma ecomod, incasarea sumelor aferente Produselor si transferul acestora catre Seller si acordarea posibilitatii Sellerului de a vinde Produsele prin intermediul Platformei ecomod catre Clienti, in conformitate cu Termenii si Conditiile;

Zi Lucratoare – orice zi in afara de zilele de sambata, duminica sau zile de sarbatoare legala ori zilele nebancare in Romania, Bulgaria si/sau Ungaria, urmand a se aplica in functie de tara/tarile in care Sellerul isi comercializeaza produsele pe Patforma ecomod.

2. DECLARATII SI GARANTII

2.1. Sellerul declara si garanteaza ca: (a) este legal constituit si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Reglementarile; (b) are capacitatea legala si toate autorizatiile cerute de legislatia aplicabila pentru comercializarea Produselor pe Platforma ecomod, (c) a obtinut toate aprobarile statutare si legale aplicabile pentru acceptarea Termenilor si Conditiilor; (d) are capacitate si autoritate deplina pentru a exercita toate drepturile si pentru a-si indeplini obligatiile in conformitate cu Termenii si Conditiile.

2.2. Sellerul garanteaza comercializarea si livrarea Produselor in conformitate cu toate Reglementarile aplicabile si in mod special cu prevederile legale referitoare la productia, circulatia si comercializarea produselor nealimentare si alimentare, dupa caz, inclusiv prevederile referitoare la protectia consumatorului, comertul electronic precum si cele aplicabile contractelor la distanta.

Dropshipping B2B SRL declara ca este proprietarul Platformei ecomod si, in urma acceptarii de catre Seller a Termenilor si Conditiilor, va pune la dispozitia Sellerului spatiu pe aceasta platforma pentru prezentarea si comercializarea Produselor sale.

2.3. Sellerul accepta faptul ca ecomod poate oferi spre vanzare si comercializa prin Platforma ecomod produse similare cu Produsele sale sau de alta natura, fie printr-o oferta comerciala proprie a ecomod, fie pe seama altor selleri care au intrat sau vor intra in relatii contractuale cu ecomod pentru prezentarea si comercializarea produselor lor prin Platforma ecomod.

2.4. ecomod accepta faptul ca Sellerul poate oferi spre vanzare si comercializare Produsele sale si prin intermediul altor agenti sau le poate comercializa in nume propriu, Sellerul fiind liber sa aleaga orice modalitate doreste de comercializare a produselor sale, neexistand nici un fel de restrictii de nici o natura prin acceptarea Termenilor si Conditiilor.

2.5. Sellerul declara ca niciunul dintre asociatii / actionarii / administratorii / angajatii cu functie de conducere ai Sellerului nu au calitatea de angajati ai ecomod / colaboratori care ar putea fi asimilati salariatilor ecomod, sot/sotie sau ruda de gradul I ai acestora.

2.6. Sellerul accepta faptul ca ca ecomod are calitatea de intermediar independent si ca va actiona ca un agent al Sellerului, fara a asuma riscuri ale operatiunii de vanzare si prestand servicii conexe activitatii de agent precum incasarea de plati si asistenta (in limitele prezentate in Termeni si Conditii) acordata Clientilor care acceseaza Platforma ecomod in scopul achizitionarii Produselor. ecomod nu va prelua proprietatea sau riscurile Produselor, riscul activitatii de comercializare apartinand exclusiv Sellerului.

3. CONDITII DE INREGISTRARE

3.1. Poate dobandi calitatea de Seller, orice persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate juridica, care doreste sa isi prezinte Produsele pe Platforma ecomod in vederea vanzarii acestora catre Clienti si care finalizeaza procesul de inregistrare pe Platforma ecomod.

3.2. In vederea inregistrarii, persoana fizica / persoana juridica / entitatea juridica trebuie sa isi creeze cont / sa solicite ecomod crearea unui cont in numele sau pe Platforma ecomod, sa completeze informatiile si sa incarce documentele solicitate in procesul de inregistrare precum si sa accepte Termenii si Conditiile. Procesul de inregistrare se va finaliza dupa acceptarea Termenilor si Conditiilor.

3.3. Sellerul garanteaza ca informatiile si documentele puse la dispozitia ecomod in cadrul procesului de inregistrare sunt actuale, corecte si complete.

4. COMISIONUL. MODALITATE DE PLATA

4.1. Pentru serviciile prestate de ecomod, Sellerul datoreaza un Comision raportat la Cifra de afaceri, la care se adauga TVA, conform grilei de Comisioane inclusa in Planul tarifar.

4.2. Comisionul aferent Produselor care fac obiectul unor Comenzi finalizate si care ulterior au fost returnate de catre Client in temeiul prevederilor legale aplicabile incheierii contractelor la distanta si/sau anulate/refuzate de catre Client din motive neimputabile Sellerului si care au condus la returnarea de catre Seller catre Client a contravalorii Produsului nu va fi datorat de catre Seller. Situatia acestor Comenzi va fi transmisa de catre Seller, catre ecomod, prin intermediul Platformei ecomod. In cazul in care Comisionul aferent Comenzilor finalizate ce fac obiectul prezentului articol a fost deja facturat de catre ecomod acesta va fi scazut din factura aferenta Perioadei de Referinta imediat urmatoare. Nu vor fi acceptate solicitari de modificare/restituire a Comisionului care ar putea rezulta din aplicarea prezentului articol, in cazul in care au trecut mai mult de 30 (treizeci) de zile de la data la care a fost emis Desfasuratorul de Plati.

4.3. La sfarsitul Perioadei de Referinta, asa cum este detaliata in Anexa Termeni si Conditii, ecomod va emite un Desfasurator de Plati precum si factura aferenta Comisionului de plata, ce vor fi transmise Sellerului prin e-mail sau orice alta forma agreata de Parti. In cazul in care Sellerul va avea obiectiuni cu privire la continutul Desfasuratorului de Plati si/sau al facturii aferente, acesta le va putea transmite in termen de 4 (patru) zile calendaristice de la data transmiterii Desfasuratorului de Plati si a facturii aferente.

4.4. Pentru fiecare Produs comandat de Clienti, ecomod va putea incasa pretul Produsului in numele Sellerului. In acest sens, Sellerul imputerniceste expres pe ecomod sa incaseze preţul Produselor achiziţionate de Clienţi prin intermediul Platformei ecomod.

4.5. Plata Comisionului se va face prin retinerea acestuia din sumele incasate de ecomod de la Clienti conform fluxului de plata detaliat la Capitolul 15 Preluarea, Procesarea si Livrarea Comenzilor.

4.6. Dupa expirarea Perioadei de Referinta, ecomod va transfera in contul indicat de Seller totalul incasarilor inregistrate pentru Comenzile eligibile in Perioada de referinta, in numele Sellerului de la Clienti, mai putin Comisionul.

4.7. In cazul in care exista obligatii reciproce de plata intre ecomod si Seller, Sellerul declara ca este de acord ca facturile emise de catre cele doua societati sa fie stinse automat, pana la cuantumul creantei celei mai mici, prin compensare, conform Reglementarilor iar pentru excedent, in cazul unor sume datorate ecomod, putand fi retinute din pretul Produselor incasat de ecomod in numele Sellerului.

5. COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PE PLATFORMA ecomod

5.1. Pentru a putea prezenta Produsele pe Platforma ecomod in vederea comercializarii catre Clienti, Sellerul se obliga:

a. Sa comercializeze prin intermediul Platformei ecomod doar Produse care respecta Reglementarile aplicabile, la preturile incarcate si afisate pe Platforma ecomod la momentul efectuarii Comenzii;

b. Sa ofere informatii valide si actualizate in timp real cu privire la disponibilitatea stocului de Produse, conditiile de livrare, taxele asociate, alte servicii si costul acestora;

c. Sa comunice catre ecomod toate caracteristicile si informatiile aferente Produselor si cele impuse de Reglementarile in vigoare, ce urmeaza a fi afisate pe Platforma ecomod si sa le actualizeze in permanenta; sa comunice informatii actualizate despre adaugarea sau eliminarea de Produse in oferta Produselor prezentate pe Platforma ecomod, precizand categoria din care acestea fac parte, asigurand valabilitatea/actualizarea informatiilor despre Produse si indeplinirea conditiilor minime de listare comunicate de ecomod;

d. Sa realizeze fotografiile aferente Produselor respectand indicatiile si recomandarile ecomod atat cu privire la specificatiile fotografiilor cat si la eventualele solutii tehnice ce ar putea fi utilizate pentru a asigura un nivel inalt de documentare si sa transmita catre ecomod aceste fotografii in vederea afisarii pe Platforma ecomod;

e. Sa utilizeze Platforma ecomod ca modalitate de comunicare in vederea schimbului de informatii aferente Comenzilor si Produselor;

f. Sa asigure informarea corecta si completa a Clientilor cu privire la Produse si Comenzi si sa raspunda solicitarilor ecomod (inclusiv solicitarilor Clientilor venite prin intermediul ecomod) sau celor directe provenite de la Clienti la fiecare Comanda;

g. Sa raspunda atat fata de Clienti cat si fata de terti (daca va fi cazul) cu privire la calitatea si conformitatea Produselor, inclusiv in ceea ce priveste obligatia de garantie pentru Produsele livrate;

h. Sa emita documente fiscale relevante impuse de Reglementari pentru toate Comenzile, pe care sa le comunice Clientilor impreuna cu orice alte documente impuse de Reglementari sa insoteasca Produsele ce fac obiectul Comenzilor si sa livreze Produsele aferente tuturor Comenzilor finalizate;

i. Sa detina, direct sau indirect, toate drepturile de proprietate intelectuala in legatura cu Produsele (inclusiv asupra documentelor si/sau informatiilor si/sau fotografiilor/imaginilor furnizate catre ecomod in legatura cu Produsele), necesare comercializarii Produselor pe Platforma ecomod, garantand ca prin expunerea/prezentarea fotografiilor si/sau materialelor aferente Produselor pe Platforma ecomod, nu se incalca niciun drept al nici unui tert si/sau nici o autorizatie, si/sau prevedere legala sau contractuala;

j. Sa nu recurga la Deturnarea Comenzilor si/sau Clientilor;

k. Sa raspunda de calitatea informatiilor prezentate si afisate pentru fiecare Produs in parte, in cazul aparitiei unor neconformitati intre Produsul fizic si informatiile prezentate si afisate, Sellerul fiind singurul responsabil de respectivele diferente, asumandu-si responsabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Clientului, tertilor si ecomod;

l. Sa puna la dispozitia ecomod, pana la data plasarii primei Comenzi, in vederea afisarii pe Platforma ecomod, termenii si conditiile de comercializare catre Clienti a Produselor;

m. Sa accepte Cardurile Cadou ecomod ca modalitate de plata de catre Clienti;

n. Sa suporte consecintele legale ale nerespectarii obligatiilor sale contractuale care se soldeaza cu sanctiuni pentru ecomod.

5.2. Pentru a acorda Sellerului posibilitatea de a-si prezenta Produsele pe Platforma ecomod in vederea vanzarii acestora catre Clienti, ecomod se obliga:

a. In limita posibilitatilor tehnice, sa prezinte Produsele si/sau sa permita Sellerului accesul pe Platforma ecomod in vederea prezentarii Produselor si sa permita efectuarea operatiunilor necesare finalizarii Comezilor plasate de Clienti;

b. Sa preia Comenzile de la Clienti si sa le comunice catre Seller prin intermediul Platformei ecomod;

c. Sa utilizeze Platforma ecomod ca modalitate de comunicare in vederea schimbului de informatii aferente Comenzilor si Produselor;

d. Sa puna la dispozitia Clientilor servicii de Call – Center, inclusiv pentru Comenzile si/sau Produsele care fac obiectul Comenzilor, comunicand in acest sens informatiile primite de la Seller, respectiv solicitarile/reclamatiile primite de la Clienti;

e. Sa asiste Clientii pe perioada post vanzare prin interactiunea cu reprezentantii Sellerului sau ai agentilor acestuia cu privire la Produsele care fac obiectul Comenzilor finalizate;

f. Sa suporte consecintele legale ale nerespectarii obligatiilor sale contractuale care se soldeaza cu sanctiuni pentru Seller.

5.3. Partile vor agrea periodic criteriile de verificare a performantei colaborarii lor si vor depune diligente in vederea imbunatatirii constante a parteneriatului. In acest sens, Partile vor numi reprezentanti si vor stabili intalniri periodice pentru (i) asigurarea bunei funcţionări a colaborării, (ii) rezolvarea şi analizarea tuturor aspectelor strategice privind colaborarea, (iii) analizarea situaţiei pieţei, (iv) analizarea propunerilor din partea Sellerului cu privire la noile Produse (v) stabilirea campaniilor comerciale şi acţiunilor promotionale pentru perioada următoare, (vi) îndeplinirea sarcinilor propuse de către Părţi, (vii) stabilirea investitiilor in campaniile comune de marketing si analiza eficientei acestora.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

6.1. Sellerul declara si garanteaza ca detine drepturile de proprietate intelectuala necesare comercializarii Produselor (inclusiv asupra materialelor aferente descrierii si promovarii Produselor) pe care le oferteaza prin intermediul Platformei ecomod si isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Produsele respective si/sau cu informatiile si/sau fotografiile aferente Produselor. In cazul in care ecomod este notificat sau primeste o plangere de la Clienti sau terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti in legatura cu Produsele ofertate prin intermediul Platformei ecomod (inclusiv, dar fara a se limita la fotografii, imagini, design, denumire, brevet), ecomod o va transmite Sellerului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca Clientii afectati, precum si pe ecomod pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai sus nu este exacta/adevarata.

6.2. Sellerul recunoaste faptul ca, in derularea raporturilor contractuale, toate marcile inregistrate ale ecomod sau pentru care acesta detine licenta sunt proprietatea exclusiva a ecomod sau a licentiatorilor acestuia si nu vor putea fi folosite decat cu acordul prealabil expres al ecomod si doar in scopurile mentionate de catre acesta. Sellerul intelege ca toate materialele asociate marcilor ecomod sunt si raman proprietatea exclusiva a ecomod. La incetarea raporturilor contractuale din orice motiv, Sellerul va returna ecomod toate materialele, documentele, informatiile, materialele publicitare si altele asemanatoare de natura similara primite sau create in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din Termeni si Conditii.

6.3. Sellerul ia act de faptul ca accesul la Platforma ecomod nu va constitui in niciun caz un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora si tuturor modificarilor si/sau actualizarilor acestor instrumente la o data ulterioara, inclusiv dezvoltarea legata de Produse, iar de la crearea lor, oricare dintre si toate drepturile de proprietate intelectuala derivate dintr-o lucrare, un echipament sau o inventie efectuata/elaborata de ecomod asupra acestor instrumente IT, este si va ramane proprietatea exclusiva a ecomod. ecomod acorda Sellerului un drept de folosinta nonexclusiva a acestor instrumente IT pe durata raporturilor contractuale. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in serviciile oferite de ecomod, raman proprietatea exclusiva a ecomod.

6.4. In cazul in care ecomod primeste o sesizare / notificare din partea unui tert / alt seller cu privire la o posibila incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala de catre Seller, ecomod va avea dreptul de a suspenda vanzarea Produselor prin intermediul Platformei ecomod pana la clarificarea situatiei mentionate in sesizare / notificare, fara a putea fi tinut responsabil pentru eventuale prejudicii sau nerealizarea unor venituri previzionate.

7. CONFIDENTIALITATE

7.1. Termenul „informatii confidentiale” se aplica si cuprinde: Toate clauzele Termenilor si Conditiilor;

Toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legatura cu activitatea Partilor, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii aferente identitatii afiliatilor, partenerilor comerciali, consultantilor, angajatilor partilor, incluzand in continuare, dar fara a se limita la, conditii de comert, metode de afaceri, planuri corporative, sisteme de management, finante, cristalizarea unor noi oportunitati de afaceri sau proiecte de cercetare si dezvoltare ale partilor sau ale partenerilor comerciali ai afiliatilor Partilor, costuri, intelegeri contractuale, cercetari de piata, drepturi de proprietate intelectuala detinute sau folosite, infrastructura IT, politica de promovare, propuneri de dezvoltare si extindere ale activitatii partilor sau orice alte aspecte care au legatura cu promovarea sau vanzarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor sau partenerilor comerciali ai Partilor, incluzand, fara a se limita la informatii si planuri cu privire la vanzari, cote de piata si statistici cu privire la preturi, planuri de marketing, rapoarte de cercetare de piata, tehnici de vanzare, liste de preturi, preturi de cumparare, structura reducerilor si a discounturilor, materiale promotionale si de publicitate, numele, adresele, numerele de telefon si numele de contact ale Clientilor si ale potentialilor Clienti si ale furnizorilor si ale potentialilor furnizori ai partilor sau afiliatilor si partenerii comerciali ai partilor, natura activitatii lor, formule de comert, procese, inventii, desene, know-how, descoperiri si informatii tehnice cu privire la crearea, producerea sau furnizarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor si partenerilor comerciali ai Partilor;

Toate opiniile, sugestiile, rapoartele, notele, datele, analizele, compilatiile, studiile sau alte documente pregatite de ecomod cu ocazia executarii sau indeplinirii sarcinilor si atributiilor sale prevazute in Termeni si Conditii sau care interpreteaza, comenteaza, contin, sunt derivate de la sau reflecta intr-un alt mod astfel de sarcini sau documentele descrise in Termeni si Conditii.

7.2. Partile se obliga una fata de cealalta, obligatia continuand sa fie valida si sa produca efecte depline atat pe perioada de aplicare a Termenilor si Conditiilor cat si ulterior, pentru o durata de 3 (trei) ani, fara a tine cont de incetarea aplicarii Termenilor si Conditiilor sau de desfasurarea sau indeplinirea obligatiilor si atributiilor lor conform Termenilor si Conditiilor, sa:

pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei Informatii Confidentiale; si

sa nu foloseasca nicio Informatie Confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale conform prezentilor Termeni si Conditii si in niciun alt scop, si sa nu permita folosirea oricarei Informatii Confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a celeilalte Parti.

7.3. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in masura in care Informatiile Confidentiale:

trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si, in aceste circumstante, numai cu conditia ca, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Partile sa se informeze reciproc si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera in actiunile pe care le considera necesare pentru protejarea intereselor lor. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din Informatiile Confidentiale in mod strict necesar a fi divulgata, iar Partile vor coopera in privinta datei si continutului divulgarii si se vor asigura ca persoanele carora Informatiile Confidentiale le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si continua sa o respecte;

sunt informatii cu privire la care Partile convin in scris ca nu au un caracter confidential;

sunt publicate sau accesibile publicului general altfel decat prin incalcarea de catre o Parte a Termenilor si Conditiilor sau a oricarei alte obligatii de confidentialitate;

sunt dezvaluite catre membrii grupului din care face parte cealalta Parte;

trebuie dezvaluite publicului in vederea indeplinirii obligatiilor din Termeni si Conditii.

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Partile recunosc si sunt de acord ca ecomod detine toate si oricare drepturi, titluri si interese cu privire la baza de date care contine datele cu caracter personal in legatura cu Clientii. ecomod acorda Sellerului dreptul de a utiliza baza de date care contine date personale privind Clientii, pe durata de aplicare a Termenilor si Conditiilor si exclusiv in scopul executarii obligatiilor asumate prin Termeni si Conditii. Sellerul se obliga sa respecte si sa apere prin masuri tehnice şi organizatorice de protectie adecvate, toate drepturile Clientilor legate de protectia si securitatea datelor cu caracter personal primite de la ecomod si are obligatia de a raspunde, fara sa implice ecomod, pentru orice sanctiune sau litigiu si consecintele acestora, care ar putea interveni ca urmare a nerespectarii de catre Seller (inclusiv angajatii si colaboratorii acestuia) a oricaror obligatii legale in legatura cu datele cu caracter personal ale Clientilor, suportand integral orice prejudicii sau costuri decurgand direct din acestea.

8.2. In cazul Clientilor persoane fizice, Sellerul se obliga sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal precum si impotriva oricaror forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

8.3. Sellerul isi asuma sa ia toate masurile necesare prevazute de catre Reglementari pentru a intreprinde prelucrarile legate de prezentii Termeni si Conditii, precum si pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate in concordanta cu Termenii si Conditiile impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau impotriva pierderii sau prejudicierii, alterarii accidentale, divulgarii sau accesului neautorizate si impotriva oricarei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

8.4. Fara consimtamantul expres si prealabil exprimat prin adresa scrisa a ecomod, Sellerul nu poate utiliza datele cu caracter personal puse la dispozitie de catre ecomod pentru alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin Termeni si Conditii si, la data incetarii raporturilor contractuale in baza Termenilor si Conditiilor, va inceta pastrarea si prelucrarea tuturor asemenea date, cu exceptia cazului cand legea prevede altfel.

9. DURATA SI INCETARE

9.1. Termenii si Conditiile vor intra in vigoare la data acceptarii acestora de catre Seller, pe perioada nedeterminata.

9.2. Raporturile contractuale existente dintre ecomod si Seller in baza prezentilor Termeni si Conditii vor inceta: in baza acordului scris al Partilor;

prin reziliere unilaterala, de catre oricare dintre Parti, in baza unei notificari scrise transmise celeilalte Parti, fara nicio alta formalitate sau interventia instantei de judecata in cazul in care o Parte isi incalca oricare dintre obligatiile prevazute in Termeni si Conditii si nu remediaza incalcarea in termenul acordat prin notificare;

prin denuntare unilaterala, de catre oricare dintre Parti, cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile, caz in care niciuna dintre Parti nu va putea solicita daune interese, despagubiri si/sau alte pretentii materiale sau de alta natura pentru incetarea raporturilor contractuale.

9.3. Incetarea sub orice forma a raporturilor contractuale nu are efect asupra obligatiilor scadente intre Parti.

10. RASPUNDERE. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. In eventualitatea in care oricare dintre Parti nu isi respecta obligatiile in conformitate cu Termenii si Conditiile (inclusiv anexele sale), sau cele stipulate in Reglementari, Partea in culpa isi va asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate celeilalte Parti sau Clientilor, iar cealalta Parte va avea dreptul sa solicite Partii in culpa sa ii restituie sumele pe care le-a platit in conformitate cu respectivele Comenzi si/sau contravaloarea Produselor ce fac obiectul respectivelor Comenzi si/sau Comisioanele aferente, precum si orice alte cheltuieli suportate in legatura cu respectivele Comenzi si/sau cu vanzarea Produselor.

10.2. Partile au dreptul la repararea integrala a prejudiciului, indiferent de natura acestuia, pe care l-au suferit ca urmare a indeplinirii cu intarziere, indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii propriu-zise (totale sau partiale) a oricareia dintre obligatiile asumate in conformitate cu Termenii si Conditiile.

10.3. ecomod isi rezerva dreptul ca, in cazul in care, obligatiile asumate de catre Seller in conformitate cu Termenii si Conditiile, nu sunt respectate de catre acesta si determina efecte negative asupra activitatii si imaginii ecomod, sa interzica accesul Sellerului la Platforma ecomod.

10.4. In cazul in care Sellerul nu respecta conditiile privind furnizarea informatiilor si/sau fotografiilor in vederea prezentarii oricarui Produs si nu remediaza aceasta nici in termen de 3 (trei) zile de la notificarea ecomod, ecomod isi rezerva dreptul de a suspenda accesul Sellerului la Platforma ecomod si/sau de a elimina de pe Platforma ecomod Produsele cu privire la care nu au fost respectate conditiile privind furnizarea informatiilor si/sau fotografiilor, fara a putea fi tinut responsabil pentru eventuale prejudicii sau nerealizarea unor venituri previzionate si fara a prejudicia dreptul ecomod de a inceta raporturile contractuale in baza Termenilor si Conditiilor.

10.5. Prezentarea Produselor pe Platforma ecomod se va realiza sub forma pe care o stabileste ecomod (in baza unui algoritm general aplicabil tuturor partenerilor in mod nediscriminatoriu). ecomod nu garanteaza Sellerului ca Produsele vor fi afisate pe o anumita pozitie / cu o anumita prioritate. ecomod isi rezerva dreptul de a modifica oricand structura Platformei ecomod si a categoriilor de afisare in aceasta, fara a invoca vreun motiv si fara o notificare prealabila, fara insa a interveni direct asupra informatiilor comunicate de Seller cu privire la Produse. ecomod nu poate fi tinut raspunzator pentru vanzari sau profit nerealizat de catre Seller ca urmare a modificarii de catre ecomod a structurii sau organizarii Platformei ecomod.

10.6. Pana la indeplinirea si/sau remedierea de catre Seller a oricaror si tuturor obligatiilor conform Termenilor si Conditiilor, ecomod poate lua masura suspendarii dreptului de vanzare a Produselor prin intermediul Platformei ecomod, Sellerul neavand nicio pretentie in acest sens.

10.7. In cazul nerespectarii de catre Seller a oricaruia dintre indicatorii detaliati in Anexa Indicatori de Performanta pentru o perioada de o luna calendaristica, ecomod va avea dreptul sa procedeze la suspendarea totala sau partiala a dreptului de vanzare a Produselor/unora dintre Produse prin intermediul Platformei ecomod, suspendarea urmand a se comunica imediat catre Seller, fara ca, datorita acestei suspendari, acesta din urma sa fie exonerat de obligatiile sale referitoare la celelalte Produse care nu sunt supuse suspendarii, precum si de obligatiile de a efectua plata Comisionului.

11. FORTA MAJORA

11.1. Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa Partilor, care survine pe durata aplicarii Termenilor si Conditiilor si care face imposibila indeplinirea obligatiilor asumate, va fi considerata Forta Majora si va exonera Partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii

11.2. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta Parte in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, respectiv din capitala tarii in care Sellerul are sediul social in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data.

11.3. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele Parti sa-si efectueze obligatiile, Partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre Parti poate denunta Termenii si Conditiile.

12. NOTIFICARI

Orice comunicare sau notificare adresata ecomod este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin posta / curier cu confirmare de primire la adresa: Calea Sever Bocu 2, Galeria1/P59, Timisoara, Timis cod 3 0 0 2 7 8 sau la adresa de e-mail: contact@ecomod.ro

12.1. Comunicarile sau notificarile adresate Sellerului se vor face la datele de contact mentionate in contul Sellerului din Platforma ecomod.

12.2. Sellerul se obliga sa informeze de indata ecomod in cazul in care intervin modificari cu privire la datele de identificare, adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicari, notificari sau avizari, precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati.

13. LEGEA APLICABILA, LITIGII

13.1. Interpretarea, valabilitatea si executarea dispozitiilor prezentilor Termeni si Conditii, precum si toate drepturile si actiunile la dispozitia Partilor in conformitate cu prezentii Termeni si Conditii vor fi guvernate:

- pentru Sellerii care au sediul social in Romania , de legile din tara in care Sellerul are sediul social;

- pentru Sellerii care au sediul social in alta tara decat Romania, de legile din Romania.

13.2. Orice disputa sau pretentie ce rezulta din prezentii Termeni si Conditii se va solutiona de comun acord. In eventualitatea in care nu poate fi solutionata de comun acord, disputa ce rezulta din sau in legatura cu prezentii Termeni si Conditii se va solutiona de catre instanta judecatoreasca competenta din capitala tarii in care Sellerul are sediul social, pentru Sellerii care au sediul social in Romania, respectiv de catre instanta judecatoreasca competenta din T Ii m Ii s o a r a , ,pentru Sellerii care au sediul social in alta tara decat Romania.

14. PREZENTAREA PRODUSELOR PE PLATFORMA ecomod

14.1. In vederea prezentarii Produselor pe Platforma ecomod, Sellerul are obligatia de a pune la dispozitia ecomod, in mod gratuit, in formatul si cu frecventa de actualizare solicitate de ecomod, urmatoarele informatii care trebuie sa fie complete, corecte si actualizate:

a. datele de identificare si de contact ale Sellerului;

b. descrierea Produsului in conformitate cu Reglementarile aplicabile si practicile comerciale, inclusiv detaliile considerate de catre Parti ca fiind utile si necesare pentru o prezentare completa, corecta si relevanta a Produsului;

c. orice atentionari speciale privind riscurile Produsului si Reglementarile aplicabile;

d. termenii si conditiile de comercializare a Produselor, inclusiv conditiile de anulare si returnare a Comenzilor, precum si orice alte conditii considerate de catre Parti ca fiind utile si necesare cum ar fi solutionarea reclamatiilor, conform Reglementarilor aplicabile, inclusiv reglementarile legale privind incheierea contractelor la distanta si comertul electronic si/sau practica comerciala;

e. pretul (cu defalcarea, daca este cazul, a tuturor costurilor si taxelor componente) si perioada de valabilitate a ofertei si/sau a pretului, precum si termenele si modalitatile de livrare sau executare ale fiecarui Produs sau serviciu;

f. informatiile privind serviciile care insotesc Produsele, termenele de valabilitate si/sau termenele de garantie ale Produselor, conditiile de service si garantie dupa caz;

g. informatii despre disponibilitatea Produsului;

h. conditiile pentru obtinerea reducerilor, premiilor si cadourilor;

i. informatii despre campanii promotionale;

j. orice alte conditii sau informatii impuse de Reglementarile legale in vigoare.

14.2. Sellerul va furniza catre ecomod in vederea afisarii pe Platforma ecomod caracteristicile si specificatiile tehnice ale Produselor; ecomod are dreptul de a refuza sa prezinte Produse daca nu corespund profilului Platformei ecomod sau nu respecta formatul/specificatiile tehnice ale acesteia. Prezentarea Produsului pe Platforma ecomod nu va semnifica vreo garantie sau raspundere a ecomod cu privire la Produsele respective, ecomod avand dreptul de a verifica informatiile si/sau pozele despre Produse prezentate in orice moment si a elimina Produsele pe care le considera necorespunzatoare, cu notificarea corespunzatoare a Sellerului.

14.3. Sellerul va furniza catre ecomod, pentru fiecare Produs, toate informatiile astfel incat Produsul sa fie complet documentat conform campurilor agreate in Platforma ecomod pentru tipul respectiv de Produs si respectand standardele si Reglementarile legale, furnizand cel putin:

a. fotografie color reprezentand o imagine reprezentantiva a Produsului, avand rezolutie minima: 1000x1000 pixeli, imagine patrata, fundal alb, focalizarea sa fie efectuata pe produs, culori naturale, nealterate;

b. O descriere care sa evidentieze caracteristicile Produsului si care sa il diferentieze de alte produse similare din sortimentatie;

c. Pretul, exprimat in Moneda nationala, continand toate taxele, chiar daca acestea sunt evidentiate separat;

d. Disponibilitatea stocului in timp real;

e. Termene de garantie;

f. Orice alte informatii obligatorii conform Reglementarilor legale.

14.4. Deoarece pe Platforma ecomod se comercializeaza produse similare cu Produsele Sellerului, fie printr-o oferta comerciala proprie a ecomod, fie pe seama altor selleri, pentru a preveni apariția aceluiași produs de mai multe ori și diminuarea experienței Clientului, Sellerul va utiliza funcția de asociere produse pentru a elimina posibilitatea listării multiple pentru acelasi produs. In cazul in care, la momentul incarcarii Produselor, Sellerul nu isi asociaza Produsele cu produsele similare existente pe Platforma ecomod si nu remediaza aceasta situatie in termen de 3 (trei) zile de la notificarea transmisa de ecomod, ecomod isi rezerva dreptul de a elimina de pe Platforma ecomod Produsele cu privire la care nu au fost respectate conditiile de asociere, fara a putea fi tinut responsabil pentru eventuale prejudicii sau nerealizarea unor venituri previzionate, pana la remedierea situatiei.

15. PRELUAREA, PROCESAREA SI LIVRAREA COMENZILOR

15.1. ecomod preia Comenzile Clientilor pe oricare dintre canalele de colectare a cererilor Clientilor pe care ecomod le pune, in orice moment, la dispozitia acestora si le va transmite catre Seller prin intermediul Platformei ecomod,

15.2. ecomod poate hotari oricand, din motive de securitate, in baza obligatiilor impuse de Reglementarile aplicabile sau pe baza unui act al unei autoritati, sa impuna anumite limite la numarul de tranzactii (Comenzi) sau suma totala a tranzactiilor (Comenzilor intr-o perioada data). ecomod nu poate fi tinut raspunzator fata de Clienti si/sau Seller pentru nefinalizarea Comenzilor care depasesc astfel de limite.

15.3. Sellerul va raspunde fiecarei Comenzi a Clientului transmisa de ecomod si va actualiza statusurile prin intermediul Platformei ecomod, consecutiv, dupa cum urmeaza:

a. Imediat dupa transmiterea Comenzii de catre ecomod, Sellerul va confirma receptionarea Comenzii si va rezerva produsele comandate. Status:

Comanda preluata.

b. In cazul in care stocurile sunt insuficiente pentru a satisface Comanda trimisa sau in cazul in care Clientul anuleaza Comanda, Sellerul va anula Comanda si va transmite in timp real ca raspuns statusul Comenzii: Comanda anulata, indicand Produsele fara stoc sau dupa caz, motivul anularii Comenzii.

c. Sellerul va derula operatiunile logistice necesare pregatirii Produselor aferente Comenzii (picking). Status: Comanda pregatita

d. Sellerul va emite documentele fiscale si se va asigura ca toate Produsele aferente Comenzii vor fi livrate in termenul de livrare prestabilit. Sellerul va livra Clientilor Comenzile (direct sau prin curier). Status: Comanda finalizata.

e. Clientul returneaza produsul din diverse motive. Status : Comanda stornata.

15.4. Sellerul are la dispozitie 35 (treizecisicinci) de zile pentru schimbarea statusului comenzii din Comanda finalizata in Comanda stornata, solicitarile ulterioare nu vor fi luate in considerare.

15.5. Toate modificarile efectuate asupra Comenzii de catre Seller vor fi efectuate de acesta doar cu acordul Clientului si instiintarea imediata a ecomod. In situatia in care modificarile asupra Comenzii sunt efectuate in afara Platformei ecomod, Sellerul se obliga sa transmita imediat catre ecomod modificarile efectuate. ecomod isi rezerva dreptul, fara a avea insa obligatia de a verifica corectitudinea statusurilor si modificarilor efectuate de catre Seller, inclusiv dar fara a se limita la verificari prin sondaje in randul Clientilor. Sellerul este singurul care poate fi tinut raspunzator fata de Clienti, terti si ecomod pentru prejudiciile cauzate in cazul efectuarii de modificari asupra Comenzii fara acordul Clientului si/sau instiintarea imediata a ecomod.

15.6. Sellerul se obliga sa emita documentele fiscale respectand pretul Comenzii afisat pe Platforma ecomod la momentul plasarii Comenzii. In cazul aparitiei unor diferente de pret datorate unor erori ale Sellerului, acesta se obliga sa suporte cheltuielile generate ca urmare a aparitiei respectivei erori.

15.7. Pretul Produselor afisat de catre Seller pe Platforma ecomod trebuie sa includa toate taxele legale, astfel incat Clientii sa fie corect si complet informati cu privire la costul Produselor, fiind mentionata valoarea TVA, iar dupa caz, taxa verde sau orice alte taxe si impozite asociate Produsului, ecomod nefiind tinut responsabil pentru determinarea, colectarea sau plata vreunei taxe sau unui impozit referitor la Produsele Sellerului comercializate prin intermediul Platformei ecomod.

15.8. Modalitatile de plata a Comenzilor puse la dispozitia Clientilor pot fi urmatoarele: numerar - Ramburs, la primirea coletului, prin card bancar prin plata online, prin transfer bancar (OP) in contul Sellerului indicat de catre Seller si comunicat catre ecomod in acest sens, prin folosirea Cardurilor Cadou ecomod, precum si prin orice alta modalitate pusa la dispozitie pe Platforma ecomod.

15.9. Pentru platile efectuate online de catre Clienti, Sellerul imputerniceste in mod expres pe ecomod sa accepte si sa proceseze plata cu carduri online pe Platforma ecomod, in numele si pe seama Sellerului.

15.10. ecomod va investiga acuratetea informatiilor oferite de Clienti si va suporta riscul fraudei cu carduri bancare de catre Clienti numai in limitele si in conditiile impuse de Reglementari.

15.11. ecomod nu va fi raspunzator pentru a face verificari privind capacitatea si legalitatea achizitiilor facute de Clienti.

15.12. Plata efectuata online de catre Clienti pentru Produsele comandate pe Platforma ecomod se va face in contul ecomod iar ecomod va incasa pretul aferent comenzilor in numele Sellerului. ecomod va transfera Sellerului sumele aferente platii Produselor achizitionate cu card online in Perioada de referinta retinand Comisionul aferent Produselor, in conformitate cu prevederile Capitolului 4 Comisionul. Modalitate de Plata.

15.13. ecomod va putea sa puna la dispozitia institutiilor financiar-bancare interesate si organelor de ancheta informatii utile de identificare a Sellerului si a tranzactiilor suspecte de frauda sau confirmate ca fiind frauduloase, realizate pe Platforma ecomod pentru Produsele Sellerului.

15.14. Pana la finalizarea de catre ecomod a dezvoltarilor tehnice care sa ii permita incasarea platilor efectuate in numerar de la curier, pentru platile efectuate in numerar, la primirea coletului de catre Clienti, incasarea contravalorii Produselor se va face de catre curier si va fi transferata catre Seller.

15.15. Incepand cu data la care ecomod va notifica Sellerul cu privire la posibilitatea incasarii platilor efectuate in numerar de la curier, platile efectuate in numerar, la primirea coletului de catre Clienti, vor fi transferate de catre curier catre ecomod. Sellerul imputerniceste in mod expres pe ecomod sa incaseze de la curier contravaloarea Produselor, in numele si pe seama Sellerului. In acest scop, Sellerul va aduce la cunostinta curierului care va asigura livrarea Produselor si va reglementa contractual faptul ca incasarea platilor efectuate in numerar se va face de catre ecomod.

15.16. ecomod va transfera Sellerului sumele aferente platii Produselor achizitionate cu numerar in Perioada de referinta retinand Comisionul aferent

Produselor, in conformitate cu prevederile Capitolului 4 Comisionul. Modalitate de Plata si, daca va fi cazul, sumele platite de catre ecomod curierului in conditiile art. 4.6 din Anexa Termeni si Conditii.

15.17. ecomod poate decide sa acorde un discount la Comisionul stabilit prin Termeni si Conditii, in baza unui algoritm care va fi comunicat in prealabil Sellerului, la datele de contact din contul Sellerului.

15.18. In cazul platilor efectuate prin folosirea Cardurilor Cadou ecomod, Sellerul va pune la dispozitia ecomod orice informatii privind datele de identificare fiscala necesare intocmirii documentelor in baza prevederilor legale (i.e. codul de inregistrare in scop de TVA, denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare la registrul comerţului, codul unic de inregistrare), datele de contact (adresa de corespondenta si adresa electronica) precum si orice modificari, imediat ce acestea intervin, astfel incât ecomod sa poata emite documentele cu informaţii corecte.

15.19. Documentele vor fi emise pe baza unui raport transmis de ecomod catre Seller, in conformitate cu prevederile Capitolului 4 Comisionul. Modalitate de Plata si vor fi transmise catre Seller la adresa de e-mail mentionata in contul Sellerului.

15.20. Livrarea Produselor este in responsabilitatea exclusiva a Sellerului. Sellerul se obliga sa asigure livrarea catre Clienti a Produselor aferente Comenzilor, conform solicitarilor Clientilor, la adresa indicata de catre Client, prin intermediul unui curier reputabil care poate sa asigure deplina integrare cu sistemul retelei ecomod.

15.21. Sellerul se angajeaza sa respecte termenele de livrare mentionate in Anexa Indicatori de Performanta precum si locul de livrate indicat in Comanda Clientului. Orice modificare a termenelor de livrare trebuie comunicata catre si agreata impreuna cu ecomod, prin orice mijloace scrise, urmand a prevala celor agreate in Anexa Indicatori de Performanta.

15.22. Orice reclamatie din partea Clientilor si tertilor cu privire la predarea Comenzilor trebuie solutionata de catre Seller in termen de maximum 48 de ore de la momentul la care ecomod a comunicat-o catre Seller.

15.23. Sellerul va asigura completarea corespunzatoare pentru fiecare Comanda a tuturor documentelor de transport in Platforma ecomod si le va atasa Produselor aferente Comenzilor.

16. ANULAREA COMENZILOR, EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE SI RETURNAREA PRODUSELOR

16.1. Pot fi anulate Comenzile:

a. la solicitarea Clientului exprimata anterior expedierii/livrarii, caz in care Sellerul va actualiza imediat statusul Comenzii prin Platforma ecomod;

b. din motiv de lipsa stoc pentru toate Produsele aferente Comenzii; in acest caz, Sellerul se obliga sa anuleze Comanda prin Platforma ecomod indicand Produsele cu stoc indisponibil in termen de maxim o ora de la momentul receptionarii Comenzii; Sellerul se obliga sa actualizeze imediat, prin Platforma ecomod, stocul transmis catre ecomod pentru Produsul/Produsele respective. In cazul in care exista o Comanda cu mai multe Produse si doar pentru unele este lipsa de stoc, Sellerul se obliga sa actualizeze Comanda, conform Produselor disponibile.

16.2. Comenzile anulate la solicitarea Clientilor nu vor fi imputabile ecomod si nici Sellerului.

16.3. Clientul are posibilitatea de a-si exercita dreptul de retragere din contractul la distanta, conform Reglementarilor in vigoare.

16.4. Sellerul va anunta imediat ecomod la primirea de la Client a oricarui Produs returnat conform Reglementarilor, in caz contrar ecomod este indreptatit sa retina Comisionul aferent.

16.5. Pana la finalizarea de catre ecomod a dezvoltarilor tehnice care sa ii permita rambursarea catre Clienti a sumelor aferente Produselor returnate in baza exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta, conform Reglementarilor in vigoare, in cazul in care Clientul isi exercita dreptul de retragere din contractul la distanta iar Seller-ul nu ramburseaza Clientului sumele aferente Produselor returnate, in termenul de returnare stabilit de Reglementarile aplicabile, ecomod este indreptatit sa ramburseze Clientului aceste sume urmand a le recupera de la Seller prin retinerea acestor sume din sumele incasate de ecomod in numele si pe seama Seller-ului. In cazul in care vor fi retinute astfel de sume, ecomod va notifica Seller-ul cu privire la suma care urmeaza a fi retinuta.

16.6. Incepand cu data la care ecomod va notifica Sellerul cu privire la posibilitatea rambursarii catre Clienti a sumelor aferente Produselor returnate in baza exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta, ecomod va rambursa Clientului sumele aferente Produselor returnate, in termenul de returnare stabilit de Reglementarile aplicabile, aceste sume urmand a fi retinute din sumele incasate de ecomod in numele si pe seama Sellerului. In cazul in care vor fi retinute astfel de sume, ecomod va notifica Sellerul cu privire la suma care urmeaza a fi retinuta.

16.7. In situatia in care, fara a exista o culpa din partea ecomod, Clientul returneaza Produsele ca urmare a neconcordantei intre Produsele Comandate si Produsele livrate si/sau sesizeaza fie ecomod, fie Sellerului o astfel de situatie, Sellerul raspunde pentru prejudicii si se obliga sa livreze Comanda corecta catre Client, conform solicitarilor acestuia, pe riscul si cheltuiala Sellerului. In cazul in care Clientul sesizeaza ecomod si Sellerul nu livreaza Comanda corecta intr-un termen rezonabil, ecomod este indreptatit sa ramburseze Clientului contravaloarea Produselor returnate, urmand a recupera de la Seller sumele corespunzatoare prin retinerea acestora din sumele incasate de ecomod in numele si pe seama Sellerului. In cazul in care vor fi retinute astfel de sume, ecomod va notifica Sellerul cu privire la suma care urmeaza a fi retinuta.

17. CONDITII DE GARANTIE SI SERVICE.

17.1. Fiecare Produs va beneficia de garantie conform Reglementarilor in vigoare corespunzatoare Produselor respective. Clientul va fi informat cu privire la conditiile de garantie inainte de achizitionarea Produsului, Sellerul avand obligatia de a furniza Clientului, impreuna cu Produsul, Certificatul de garantie, in cazul in care acesta este impus de Reglementarile in vigoare.

17.2. Responsabilitatea Sellerului privind acordarea garantiei se refera atat la repararea sau inlocuirea Produsului, cat si la eventualele pierderi ale Clientului, oricarui tert sau ale ecomod aparute in legatura cu Produsul neconform livrat de catre Seller, in conditiile si limitele prevazute de Reglementarile aplicabile.

17.3. In cazul in care Sellerul nu isi indeplineste intocmai si in termenele prevazute de Reglementari oricare dintre obligatiile referitoare la garantie si service, ecomod va avea dreptul de a lua orice masura va considera necesara astfel incat drepturile Clientilor sa fie respectate, conform Reglementarilor, orice sume platite de ecomod in astfel de situatii putand fi retinute din sumele incasate de ecomod in numele si pe seama Sellerului, cu notificarea prealabila a acestuia.

17.4. In calitate de vanzator, Sellerul este singurul responsabil in relatia cu Clientul pentru respectarea Reglementarilor cu privire la:

a. termenul de rezolvare al unui eveniment de service si masurile care se vor aplica;

b. inlocuirea Produselor care sunt constatate a fi defecte in momentul vanzarii (DOA) sau sunt returnate ca defecte de catre Client;

c. durata garantiei legale de conformitate, inclusiv momentul de la care perioada de garantie incepe sa curga, este suspendata, extinsa sau Produsele si-au pierdut garantia;

d. operatiunile de remediere.

18. TAXE

18.1. Cu exceptia situatiilor prevazute de Reglementari, Sellerul este singurul raspunzator pentru colectarea, declararea si plata tuturor impozitelor si taxelor aferente activitatii desfasurate pe Platforma ecomod.

18.2. In cazul in care Sellerul este inregistrat intr-o tara a Uniunii Europene si vinde Produse pe o Platforma ecomod din alta tara a Uniunii Europene, va avea obligatia de a percepe cota de TVA aplicabila acolo si de a se conforma Reglementarilor aplicabile.

19. DIVERSE

19.1. Termenii si Conditiile (inclusiv toate anexele sale) constituie întregul acord al părților in ceea ce privește obiectul prezentilor Termeni si Conditii, care inlocuiesc si anuleaza toate acordurile, reprezentarile si intelegerile anterioare ale Partilor, in legatura cu obiectul acestora.

19.2. Orice modificare sau completare a Termenilor si Conditiilor se va face in scris (inclusiv in format electronic) conform prevederilor prezentei clauze. Ecomod isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre clauzele cuprinse in Termeni si Conditii (inclusiv anexele sale), in orice moment. Modificarile vor fi puse la dispozitia Sellerului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de a intra in vigoare. In cazul in care nu va fi de acord cu modificarile propuse, Sellerul va avea posibilitatea de a denunta unilateral Termenii si Conditiile conform prevederilor Capitolului 9. Durata si Incetare. In cazul in care Sellerul nu va denunta Termenii si Conditiile in termenul mentionat mai sus, la expirarea termenului se va considera ca a acceptat modificarile respective. Versiunile actualizate ale oricaruia dintre documentele care fac parte din Termeni si Conditii vor prevala.

19.3. In eventualitatea in care orice prevedere din Termeni si Conditii este sau devine nelegala, nula, invalidata sau se va dovedi inaplicabila sau neexecutorie in baza Reglementarilor sau a deciziei unei instante, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederi ale Termenilor si Conditiilor in ansamblul lor, nu vor fi afectate.

19.4. Partile convin ca simplul fapt al neexecutarii oricarei obligatii prevazute in Termeni si Conditii are ca efect punerea in intarziere a Partii care nu si-a executat obligatia.

19.5. Partile agreeaza ca nu vor face declaratii in presa si/sau alte declaratii publice prin care sa denigreze imaginea celeilalte Parti.

19.6. Orice declaratie publica a uneia dintre Parti in legatura cu parteneriatul ce face obiectul Termenilor si Conditiilor va fi aprobata in prealabil de catre cealalta Parte, exceptie facand actiunile de marketing si comunicarile facute de catre ecomod avand ca scop promovarea Platformei ecomod si/sau a produselor si/sau serviciilor comercializate prin intermediul acesteia.19.6. Orice declaratie publica a uneia dintre Parti in legatura cu parteneriatul ce face obiectul Termenilor si Conditiilor va fi aprobata in prealabil de catre cealalta Parte, exceptie facand actiunile de marketing si comunicarile facute de catre ecomod avand ca scop promovarea Platformei ecomod si/sau a produselor si/sau serviciilor comercializate prin intermediul acesteia.